مللل بایگانی - پایگاه خبری خوزپرس
  • سپرده گذاران ۳ موسسه غیرمجاز صبر کنند
  • خوزپرس: در حالی بیش از یک ماه از واگذاری سه موسسه غیرمجاز افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان به دو بانک و یک موسسه می گذرد که روند رسیدگی به وضعیت این موسسات ادامه داشته و اغلب در مراحل پایانی قرار دارد.
خوز پرس عربی خوزپرس خوزپرس خوزپرس خبر فارسی تابناك وب