کوثر کریمی بایگانی - پایگاه خبری خوزپرس
  • ضعف دامپزشکی خوزستان:
    کشتار بین جاده ای تهدید سلامت و امنیت غذایی مردم
  • خوزپرس:کشتاره بین جاده ای در استان خوزستان سلامت و امنیت غذایی مردم این استان را به خطر انداخته و تهدیدی جدی محسوب می شود که در غفلت و ضعف دامپزشکی خوزستان ایجاد شده است.
خوز پرس عربی خوزپرس خوزپرس خوزپرس خبر فارسی تابناك وب